WIE ZIJN WE?

Asforcol vzw is een vereniging van fabrikanten, groothandels en leveranciers van en voor grootkeukens.

Asforcol werd opgericht in 1972 door wijlen Professor Felicien Algoet en de heer René Vaernewijck.


Professor Algoet doceerde marketing  aan de Handelshogeschool te Antwerpen en bleef gedurende meer dan 20 jaar onze Voorzitter. René Vaernewijck was journalist en bleef actief voor Asforcol tot 1994 als Algemeen Secretaris.
De heer Jean Pijls, Directeur Generaal van het toen zeer florissante Sabena Catering, volgde de heer Algoet op in 1992 en werd Erevoorzitter in 2001.
Tussen 2001 en 2004 was de heer Guy Van Geem Voorzitter en werd op zijn beurt in 2004 vervangen door Professor André Huyghebaert, Voorzitter van de Raad van Bestuur tot mei 2015.

 Prof Huyghebaert     Professor André Huyghebaert

De heer Daniel Vanhooreweder, Bestuurder-Directeur van de NV Mea-De Wilde (nu Bidvest) verving de heer Vaernewijck in 1994 en bleef actief als Algemeen Secretaris tot begin 2010, bijgestaan door aanvankelijk mevrouw Nathalie Paesmans. In oktober 2010 werd de heer Lucien De Groote aangesteld als Algemeen Secretaris. Hij is tot mei 2014 bij Asforcol gebleven en is daarna opgevolgd door Martine Lammens, die daar reeds werkzaam was.

Lucien De Groote    Lucien De Groote               Martine Lammens 1              Martine Lammens, Algemeen Secretaris

Asforcol heeft tot doel de studie en de promotie van alle activiteiten die de buitenhuisconsumptie behelzen en meer bepaald de sector van de collectiviteiten. Onlangs werd de horecasector zelf ook deze doelgroep toegevoegd. Kortom het hele Out of Home (OOH) gebeuren.

De blijvende veranderende evolutie in deze sectoren maakt het noodzakelijk om als producent/distributeur up-to-date te blijven qua steeds veranderende wetgeving i.v.m. productie, aanbestedingen en hygiëne-eisen.

Asforcol organiseert daarom regelmatig vergaderingen, die naast het uitbreiden van een professioneel netwerk, ook dienen als aanspreekpunt voor de doelgroep en dit om probleemoplossend en als tussenschakel te dienen bij de betrokken overheden.

Gestart met een dertigtal leden, telt de vereniging er nu ongeveer 100. Een forse uitbreiding van het ledenbestand bestaat dus zeker tot de mogelijkheden, te meer dat meerdere pioniers die er van bij de aanvang bij zijn, nog steeds trouw lid blijven.