WAT DOEN WE?

Daar wij het begrip “neutraal” hoog in ons vaandel dragen, zijn wij de geschikte partner om via allerlei diensten en projecten, onze medewerking aan te bieden. Zo bezorgen wij onze leden steeds continue informatie aangaande de lopende aanbestedingen. En dat niet alleen. Ook de reeds gegunde aanbestedingen worden aan onze leden bezorgd. Er is een nauwe samenwerking met de lokale en federale overheden; Asforcol zetelt in diverse werkgroepen o.a. voor zoutreductie, suikers, vetten, ea.

Regelmatig verschijnende newsflashes houden u op de hoogte van onze activiteiten en werking. Daarin plaatsen wij ook regelmatig artikels of berichtgevingen inzake wijzigingen qua wetgevingen. Er is natuurlijk onze website: www.asforcol.be Daarop kan u, tegen een billijke vergoeding, uw logo plaatsen met rechtstreekse link naar uw website.

Jaarlijks participeren we aan de twee grootste hotelvakbeurzen : Horeca Expo in Gent en Horecatel in Marche-en-Famenne, waar we aan symposia deelnemen of zelf organiseren. Verder hebben we onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie,  Statutaire Algemene Vergadering met diner en uitstappen met bedrijfsbezoeken. Daaraan wordt telkens een gastspreker gekoppeld.